Ne aflăm în cautarea unui nou coleg, Medic Laborator, pentru Laboratorul din cadrul noului centru medical de excelență Sanamed Hospital, situat în cladirea Business Garden Bucharest, Calea Plevnei nr. 159, care să poată indeplini caracteristicile de mai jos.

Cerințe:

 • Disponibilitate de lucru full-time;
 • Disponibilitate de lucru in contract cu CASMB.

Responsabilități:

 • sa asigure  protectia si promovarea intereselor Laboratorului
 • sa supervizeze personalul din toate sectoarele Laboratorului si activitatea acestuia pe toata durata de lucru
 • sa asigure indeplinirea cerintelor de acreditare conform RENAR
 • sa raspunda de implementarea tehnicilor si metodelor moderne de investigare si diagnosticare pentru imbunatatirea continua  a activitatii desfasurate
 • sa raspunda de instruirea personalului din subordinea directa in domeniul profesional
 • sa participe la instruirile pe linie de calitate si la cele profesionale inclusiv  la instruirile privind sistemul informational al laboratorului
 • sa sprijine  desfasurarea in conditii normale a auditurilor interne
 • sa elaboreaze materialele de sinteza referitoare la activitatea laboratorului pe care le supune spre analiza managementului la cel mai  inalt nivel
 • sa participe la analizele efectuate de management
 • sa dezvolte si sa implementeaze tehnici moderne de lucru
 • sa verifice respectarea cerintelor procedurilor si instructiunilor de lucru in toate etapele de desfasurare a procesului analitic
 • sa verifice si sa supervizeaze buletinele de analiza
 • sa modifice si  corecteze buletinele de analiza
 • sa  identifice neconformitatile  si sa initieze actiuni corective si preventive pentru neconformitati majore
 • sa formuleaze opinii privind rezultatele analizelor de laborator  si sa acorde consultanta de specialitate  utilizatorilor
 • sa raspunda  de asigurarea confidentialitatii datelor
 • sa isi insuseasca si sa aplice cerintele documentelor de calitate in vigoare
 • sa actualizeze permanent registrele laboratorului pentru care raspunde
 • sa participe la rapoartele de garda, la sedinte, consfatuiri sau congrese de specialitate.
 • sa prezinte actualizat documentele ce atesta dreptul de practica medicala la nivelul clinicii medicale
 • sa verifice completarea documentelor medicale pentru care raspunde in mod direct
 • sa gestioneze deseurile medicale periculoase in conformitate cu cerintele procedurilor
Tip Post: Full Time
Locatie Post: București

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Call Now Button