Acasă / Politica de confidențialitate

Utilizarea datelor personale. Confidentialitatea si securitatea datelor personale.

Generalitati: Accesul la situl/siturile www.sanamed.ro este liber si gratuit pentru toate persoanele interesate. Pentru orice intrebare sau solicitare cu privire la Termeni si Conditii si la Politica de confidentialitate, a modului de utilizare a sitului/siturilor si a informatiilor postate pe sit/situri, va rugam sa ne contactati, pe adresa de email: info@ sanamed.ro. Echipa noastra va va raspunde in cel mai scurt timp posibil, insa nu mai tarziu de 15 de zile de la data transmiterii cererii, solicitarii, sesizarii, dupa caz.

Prin continuarea navigarii si prin acceptarea Termenilor si Conditiilor , prin utilizarea serviciilor, a aplicatiilor sau a oricaror servicii puse la dispozitie de Grupul Sanamed pin intermediul sitului www.sanamed.ro, utilizatorul consimte in mod expres, liber si informat la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin intermediul sitului/siturilor vor putea fi accesate de catre imputernicitii si/sau partenerii contractuali ai Grupului Sanamed si societatile din Grupul Sanamed, in vederea realizarii obiectelor contractelor si/ sau a angajamentelor asumate. In anumite imprejurari, se va putea impune divulgarea datelor catre autoritati ale statului (ex. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor), cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Personalul Grupului Sanamed desemnat sa aiba acces la datele furnizate de dumneavoastra si colectate prin intermediul sitului are obligatia pastrarii confidentialitatii acestora. Informatii despre sit/situri. Aplicabilitate. In cadrul procesului de accesare si navigare pe situl www.sanamed.ro exista posibilitatea de a se inregistra informatii despre furnizorul dumneavoastra de internet. Ori de cate ori accesati site-ul de pe un calculator, lap-top, telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart, exista de asmenea posibilitatea de a se colecta si stoca inclusiv informatii referitoare la adresa IP, la tipul de motor de cautare si/sau locul din care se face accesarea sitului, precum si informatii legate de sectiunile pe care le consultati. Politica de confidentialitate se aplica tuturor activitatilor si informatiilor care sunt legate si/sau continute de situl nostru/siturile noastre. Informatii despre cookies. Cookies reprezinta anumite fisiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul/dispozitivul dumneavoastra. Aceste cookies contin un numar unic de identificare. Putem folosi cookies pentru a inregistra numele dvs. de utilizator/IP-ul, in vederea facilitarii conexiunii de fiecare data cand accesati/vizitati site-ul nostru si pentru imbunatatirea calitatii serviciilor. Mai multe detalii despre Cookies se afla in Termeni si Conditii.

Confidentialitatea Informatiilor. Grupul Sanamed se angajeaza sa depuna toate diligentele necesare pentru a asigura confidentialitatea relatiei cu situl sau/siturile sale. Confidentialitatea informatiilor detinute de situl nostru/siturile noastre si securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de baza important pentru noi.
Vom supraveghea serviciul furnizat in scopul asigurarii functionarii optime a acestuia si pentru a imbunatati calitatea serviciului, ori de cate ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca si dezvalui anumite informatii necesare si suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislatia in vigoare, pentru a se indeplinii obligatiile legale fata de autoritati si institutii publice si/sau organe cu competenta de ancheta, inclusiv pentru a se administra in mod corespunzator serviciul furnizat si/sau pentru a se proteja. Utilizatorii, in calitate de proprietari ai datelor lor personale sunt insa singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor acestora si a informatiilor lor, atunci cand acestea au fost inregistrate prin intermediul sitului. Grupul Sanamed va prelucra aceste date/informatii personale numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Securitatea prelucrarii si a datelor personale.

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul sitului nostru sunt colectate si stocate in conditii de siguranta. Grupul Sanamed va lua toate masurile rezonabile si necesare de securitate a prelucrarii si va asigura confidentialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul sitului sau si va efectua copii de siguranata a informatiilor incarcate pe situl sau. Copiile vor fi pastrate si actualizate in timp util si sunt efectuate pentru asigurarea securitatii prelucrarii si pentru prevenirea oricarei forme de distrugere accidentala a acestor date si de acces neautorizat la aceste date; operatorul a luat masuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale continute de sit.

Protectia datelor personale. Informarea persoanelor vizate utilizatori, abonati, potentiali clienti/clienti, pacienti.

Sanamed Hospital operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 21777 colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in baza legislatiei din domeniul sanatatii si/sau la solicitarea dvs., prin mijloace mixte (electronice si pe suport hartie), in scopul principal de furnizare de “servicii de sanatate” si in scopuri secundare de administrare a siturilor sale, inclusiv in scopuri de promovare a serviciilor acestuia (marketing). Sunteti obligat(a) sa furnizati datele dumneavoastra, intrucat acestea sunt necesare si indispensabile in vederea realizarii scopului principal de prelucrare sus-mentionat, potrivit legislatiei din domeniul sanatatii si/sau la solicitarea dumneavoastra (servicii cu plata, co-plata). In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra personale, operatorul nu va va putea oferi serviciile sale de specialitate. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii exclusiv de catre operator si sunt dezvaluite imputernicitilor operatorului si partenerilor sai contractuali, prestatorilor de servicii de sanantate (ex.: medici de familie/specialisti, spitale, farmacii) si autoritatilor publice centrale/locale, potrivit legii. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie, de opozitie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc, conform legii si sa solicitati stergerea acestora, conform legii. De asemenea, numele si prenumele dvs., numarul de telefon, adresa si/sau adresele dvs. de e-mail, pot fi prelucrate in scopuri de marketing, inclusiv in vederea transmiterii de newsletter, in cazul in care v-ati abonat la acesta, caz in care adresele de e-mail devin active si vor fi utilizate si in acest scop, pana cand va manifestati optiunea de a va dezabona prin accesarea butonului “Dezaboneaza-te” din continutul newsletterului. Pentru prelucrarea datelor in scopuri de marketing va puteti opune adresandu-va Grupului Sanamed, in scris, oricand, in mod gratuit, facil si fara nicio justificare. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa Sanamed Hospital, dupa caz, sau depusa la receptie fiecarei entitati, dupa caz. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei si/sau autoritatii nationale de supraveghere (ANSPDCP).

Protectia datelor partenerilor (persoane fizice autorizate, persoane juridice). Informare.

Sanamed Hospital operator de date cu caracter personal scutiti de la obligatia de notificare, potrivit Deciziei presedintelui ANSPDCP nr. 200/2015, prelucreaza datele cu caracter personal apartinand angajtilor, persoanelor de contact si/sau reprezentantilor legali ai partenerilor lor contractuali, prin mijloace mixte, in scopuri de ”gestiune economico-financiara si administrativa”, inclusiv in scopuri de facturare, contractare si de recuperare a debitelor proprii. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele personale de mai sus, intrucat acestea sunt necesare realizarii prelucrarii iar refuzul furnizarii acestora determina imposibilitatea derularii relatiilor contractuale dintre parti. Datele colectate de operatori pot fi comunicate imputernicitilor si partenerilor contractuali ai operatorului, inclusiv autoritatilor publice cu competente in domeniu, potrivit legislatiei. Datele colectate si prelucrate nu sunt transferate in strainatate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora, in temeiul art. 15 alin. (1) din Legea nr. 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa operatorului, in scris, cu o cerere semnata si datata pe adresa de corespondenta a Sanamed Hospital.